SCHŮZKA

  • 05-09-2021 08:09

SCHŮZKA RODIČŮ PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ se uskuteční ve středu 8.9. v 17,00h.
Na schůzce se dozvíte důležité informace týkající se vzdělávání Vašich dětí. Probereme témata:
*školní zralost, *zápis do ZŠ*vyšetření v poradně
Dále bude možné na schůzce se přihlásit na další aktivity MŠ.

Účast je nutná bez dětí! V rámci schůzky proběhne navazující setkání pro rodiče dětí ze třídy Soviček.