Ovečky (Pšeník)

Nové detašované pracoviště Mateřské školy na adrese Pšeník 18, Brno slouží našim nejmenším dětem.

Provozní doba 6,30hodin - 16,30hodin.