Akce MŠ

 AKCE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

-pravidelná keramická dílnička (MŠ I+II)
-flétnička (MŠ I)
-pravidelný kurz plavání (předškolní děti v MŠ I)
-bruslení starších dětí
-lyžování starších dětí
-logopedická prevence i intervence - logopedka (2x týdně společně s rodiči)
-školákem na zkoušku (předškoláci v ZŠ)
-spaní předškoláčků v MŠ
-edukativně-stimulační skupinky pro předškolní děti
-návštěva místní knihovny
-návštěva místní ordinace
-dopravní školička
-slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Moravanech (MŠ I)
-preventivní programy policie ČR, HZS
-škola v přírodě
-slavnostní ukončení školního roku-zahradní slavnost-pasování předškoláků
-pravidelné dílničky s rodiči
-bramboriáda
-oslava narozenin dětí v MŠ
-oslava dne dětí - skákací hrady na zahradě
-kurzy bruslení (MŠ I)
-kurzy lyžování (MŠ I)-tématické vzdělávací výlety např.Planetárium, DINOPARK apod.
-návštěvy v zaměstnání rodičů