Dokumenty ke stažení

Důležité dokumenty a formuláře.

Návrh rozpočtu Mateřské školy Moravany na rok 2018 k prohlédnutí zde.

Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy Moravany k prohlédnutí zde.

Zmocnění k vyzvedávání dítěte ve formátu doc k prohlédnutí zde.
Žádost o ukončení docházky ve formátu doc k prohlédnutí zde.

Organizační řád školy

Školní řád Mateřské školy Moravany pro rok 2017/2018 ve formátu doc k prohlédnutí zde.

Informace školní jídelny   pro rok 2017/2018 ve formátu doc k prohlédnutí zde.

Školní vzdělávací program

Mateřská škola zpracovala ŠVP v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Školní vzdělávací program nese název „ŽÍT SPOLU!" a je rozvržen do 6ti integrovaných bloků, které jsou vzájemně propojeny tak, aby bylo možné jejich využití během celého roku podle individuální situace.
Hlavní myšlenka ŠVP spočívá v propojení moderního způsobu života s maximálním využitím prostředí vesnice, ve které se mateřská škola nachází, k vytvoření úcty k tradicím, lidovým zvykům a  soudržnosti obyvatel.
Veškeré informace týkající se vzdělávácí nabídky mají rodiče možnost sledovat na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí na nástěnkách v šatnách v budově MŠ I a na nástěnkách v šatnách v budově MŠ II.